Tuokio-klubi

Tuokio-klubi on vuosittain uudistuva konserttikiertueen ja puhetilaisuuksien konsepti, jolla on sanoma. Opintokeskus Sivis suunnittelee ja tuottaa konserttikiertueet sellaisista yhteiskunnallisesti tärkeistä teemoista, joilla on erityinen merkitys sen jäsenjärjestöille. Kiertueiden ytimenä on musiikki, jonka ympärille suunnitellaan teemaan soveltuva tapahtumakonsepti. Näin pyritään taiteen keinoin ja elämystasolla herättämään keskustelua ajankohtaisista aiheista. Tuokio-klubi -esityksiä viedään eri paikkakunnille tiloihin, jotka soveltuvat sen vuoden taiteelliseen kokonaisuuteen.

Tuokio-klubi Puhe täydentää Siviksen tuottamaa vuosittaista Tuokio-klubi -konserttikiertuetta. Kerran kuukaudessa Kirjasto 10: ssä Helsingissä järjestettävät puhetilaisuudet käsittelevät joka kerta Tuokio-klubin vuosittaista teemaa, mutta aina haastateltaviensa näkökulmasta. Kulttuurisuunnittelija Oskari Mänttäri Siviksestä haastattelee kahta vierasta, joista toinen edustaa kulttuurielämää ja toinen muita yhteiskunnallisen vaikuttamisen aloja. Tallenteita Tuokio-klubi Puhe -tilaisuuksista voi katsoa täältä.

Opintokeskus Sivis

Opintokeskus Sivis on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen aikuisoppilaitos. Valtaosa toiminnasta liittyy opintotoiminnan järjestämiseen sen jäsenjärjestöissä. Vuosittain Siviksen toimintaan osallistuu noin 150 000 henkilöä.

Suurten lukujen takana on myös merkittävää, vaikka pienimuotoisempaa kulttuuritoimintaa. Sivis suunnittelee ja tuottaa itse kulttuurihankkeita, joiden toteuttamisesta vastaavat maan parhaimmistoon kuuluvat ammattitaiteilijat. Tapahtumat suunnitellaan jäsenjärjestöjen esittämistä teemoista. Tärkeitä teemoja pyritään nostamaan taiteen keinoin yleisen keskustelun aiheiksi.